15 juni 2012

Producten 'zonder zout' bevatten vaak hoge doseringen natrium... Hoe dat kan?

Inleiding
Aan steeds meer mensen wordt door hun arts geadviseerd een ‘natriumarm dieet’ te houden. In de volksmond staat dit dieet echter bekend onder de naam ‘zoutarm dieet’, en op die manier wordt er dus over gecommuniceerd, ook door artsen.
Iedere zichzelf respecterende organisatie die zich bezig houdt met de gezondheid van mensen vraag aandacht voor het zoutgebruik, omdat een overmatige inname van zout negatief is voor de gezondheid. Voor gezonde mensen is dit al zo, maar voor mensen met ernstig hart- en nierfalen kan dit zelfs levensbedreigend zijn.

Zout bestaat voor 40% uit Natrium, en voor 60% uit Chloor en heeft de naam NaCl. Mensen die minder zout moeten eten, krijgen dit opgedragen vanwege de hoeveelheid natrium in zout, niet vanwege de hoeveelheid chloor.

Er zijn diverse producten in de handel die geschikt zijn voor een natriumarm dieet. Op deze producten prijkt dan vaak de term ‘natriumarm’. In de wet is vastgelegd hoeveel natrium deze producten mag bevatten.

Probleem situatie
Er zijn de laatste jaren ook steeds meer producten in de handel gekomen waar ‘zonder toegevoegd zout’ op vermeld staat. Omdat deze producten suggereren dat ze geschikt zijn voor mensen met een zoutarm dieet (eigenlijk dus natriumarm!) worden ze gezien als zijnde producten die gebruikt mogen worden bij een zoutarm dieet. Bij diverse groothandels (en soms op websites) staan ze in de catalogi zelfs onder het kopje ‘natriumarm’ en worden ze als zodanig dus ook verkocht.

Maar wat blijkt? De industrie voegt aan deze producten ‘zonder zout’ in hoge doseringen andere stoffen toe die wél natrium bevatten. Omdat het geen verbindingen zijn met chloor, heet dit geen zout, en mogen zij dus claimen dat dit product zonder zout is. Het product is dus gevaarlijk voor mensen die weinig zout mogen gebruiken.
Door deze maas in de wet krijgen vele patiënten in verpleeghuizen en ziekenhuizen die een natriumbeperkt dieet hebben, toch enorme hoeveelheden natrium binnen. Voor enkelen zal dit grote consequenties hebben en ik sluit niet uit dat dit bij een enkeling tot sterfte kan leiden.

Nadat bij sommige bedrijven (waaronder Verstegen) aan de bel is getrokken blijkt dat zij hun handen in onschuld wassen. Zij claimen niet dat het product natriumarm is en stellen dat ze met de term ‘zonder zout’ die indruk ook niet wekken. Er staat immers niet op dat het product natriumarm is?
De juiste hoeveelheid natrium wordt zelfs vaak niet eens op de verpakking vermeld, maar is alleen bij navraag beschikbaar.
Ik citeer uit een mailwisseling met Verstegen:
“We hebben het product zelf nooit op de markt gezet als zijnde geschikt voor een Natriumdieet en vinden het jammer dat andere verkooppunten dit wellicht wel doen. Wel bevat het product geen NaCl, dus hierdoor kunnen wij wettelijk gezien de naam ‘Zonder zout’ hanteren.”
Maar gezien uw verhaal is het product absoluut niet geschikt voor een natriumbeperkt dieet. Dit is ook iets wat wij zelf nooit hebben of zouden communiceren. Wel kan ik u melden dat wij door uw verhaal en dat van andere gestart zijn met een ontwikkelingstraject om voor onder andere Nasikruiden Zonder Zout het MSG eruit te halen, vanwege dit het hoge natriumgehalte veroorzaakt."

Verstegen is slechts een druppel op een gloeiende plaat…
Hoelang kan dit nog doorgaan in Nederland? Mag de levensmiddelenindustrie doorgaan met deze praktijken waarin de gezondheid van mensen in gevaar wordt gebracht?

Dit bericht is geplaatst in samenwerking met www.smakelijketenzonderzout.nl, die in deze zaak in eerste instantie de noodklok heeft geluid!

N.B. Het lijkt erop dat de etiketten die vanaf 2015 verplicht worden, leveranciers de hoeveelheid natrium die hun product bevat moeten verwerken in de hoeveelheid zout. De hoeveelheid mag dan niet langer losgekoppeld van de hoeveelheid natrium. Tot die tijd is er echter een groot probleem.

4 opmerkingen:

 1. goed stukje, mn man mag eigenlijk ook geen zout meer vanwege de natrium, maar ik vind het best moeilijk om iets helemaal zonder te vinden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoewel 't Voorlichtingsburo v.d. Voeding al jaren suggereert dat voedingsmiddelen steeds minder zout bevatten (zoutgehalte zou langzaam verlaagd worden), ervaren wij dat de producten juist steeds MEER zout bevatten! B.v. brood van AH (van 0,4 naar 0,43 g. natrium), voorgekookte aardappelen van AH (eerst zoutloos, nu ineens 1/4 g. zout), vegetarisch gehakt van Quorn (eerst 0,01 g. natr. en nu 0,05 g.!), natriumarme maaltijden van RIVAS die opeens 2 - 3 X zoveel zout bevatten enz.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Foutje... Ik bedoelde: vegetarisch gehakt van Quorn ging van 0,1 g. natrium ineens naar 0,5 g. natrium!!! (= 1,25 g. ZOUT) Kunnen wij niet meer gebruiken... Bovendien ging de achterham van AH van 0,7 g. natrium p.100 g. naar 0,9 g.
  En veel natriumbeperkte maaltijden van RIVAS zijn verdubbeld of verdrievoudigd in natriumgehalte, zodat ze nu rond 1,5 g. ZOUT bevatten...! Kunnen we dus niet meer gebruiken.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Beste anoniem,
  Zelf ervaar ik inderdaad ook dat veel producten juist meer zout bevatten dan minder. Daarnaast blijken producten met een laag natriumgehalte (op het etiket) bij navraag soms toch zouter te zijn dan vermeld.
  Afhankelijk van de natriumbeperking vallen daardoor nog meer producten af. Ik blijf in ieder geval zoeken naar producten die wél geschikt zijn!

  BeantwoordenVerwijderen